Sometimes letting things go is an act of far greater power than defending or hanging on...
- Eckhart Tolle -
Soms heb je behoefte aan een klankbord
iemand die naar je luistert en nieuwe inzichten geeft
iemand die je inspireert om te ontdekken en te groeien

de weg van verandering... de weg naar passie
Enargia Counseling en Coaching | Ver-anderen doe je dichtbij   |    Email: nu@enargia.nl   |   Telefoon 085-401 5781 |