Sometimes letting things go is an act of far greater power than defending or hanging on...
- Eckhart Tolle -
Soms heb je behoefte aan een klankbord
iemand die naar je luistert en nieuwe inzichten geeft
inspiratie, vaardigheden en passie

leven en werken vanuit je eigen kracht !
Enargia Counseling en Coaching | Ver-anderen doe je dichtbij   |    Email: nu@enargia.nl   |   Telefoon 085-401 5781 |